Autonomie

Autonomie

De term autonomie is afgeleid van het Grieks αυτονομία (autonomía, autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten opleggend)) en beschrijft het vrij zijn van extern bestuur. Het concept wordt teruggevonden in politiek, technisch, filosofisch, geneeskundig, moreel en psychologisch verband. Het verwijst daarbij vaak naar de capaciteit van een rationeel individu of bestuur om eigen verantwoorde beslissingen te nemen. Een goed Nederlands synoniem is zelfbestuur of bij individuen zelfstandigheid. Het tegenovergestelde van autonoom is heteronoom.

Als universele basisbehoefte

In verband met de zelfbeschikkingstheorie is er veel onderzoek gedaan naar autonomie(gevoel) als een mogelijke universele basisbehoefte van de mens. De menselijke motivatie, mentale energie en effectiviteit zou afhankelijk zijn van de mate waarin een persoon het gevoel heeft autonoom te zijn. Deze basisbehoefte is een onderliggende oorzaak van een aantal kwaliteitsverschillen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Het motiveren van mensen met behulp van belonen en straffen zou hun autonomiebehoefte tekortdoen en zo hun motivatie en effectiviteit doen afnemen. Intrinsieke motivatie wordt op deze wijze als autonome motivatie gezien en verschillende types extrinsieke motivatie als gecontroleerde, niet-autonome motivatie. Internationaal onderzoek lijkt te ondersteunen dat autonomiegevoel een belangrijke factor is in het welbevinden van mensen.

Bron: Wikipedia

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
« Back to Glossary Index