Memoryline Bezoekers | Basis Cursus

Memory Line  voor Woorden die werken | Basis

Grafisch overzicht van alle modules en lessen

 

Module 1 | Bewustzijn creëren

Met Module 1 bereik je het vaardigheidsniveau 1 van Geweldloze Communicatie – en geef je aan dat je in staat bent je eigen triggers en die van anderen te herkennen en ze te zien als waarschuwingssignalen voor onvervulde behoeften. Je hebt hiermee de bekwaamheid verworven interpretaties van waarnemingen te scheiden, jezelf en anderen beter te begrijpen en bent op weg naar meer tevredenheid. Hoofdkenmerken: besef van geblokkeerde verbindingen, zelfempathie gebruiken ,om je triggers te leren kennen, en om anderen te begrijpen

Les 1 - Aandacht aan jezelf besteden

De bedoeling van deze les is je vertrouwd te maken met de basisprincipes van Geweldloze Communicatie zodat je een begin kunt maken deze innovatieve manier van communicatie op een natuurlijke wijze in je dagelijkse (werk)leven en bij andere uitdagende situaties te integreren.

Les 2 - Je triggers leren (her)kennen

De intentie van deze les is je bekend te maken en vertrouwd te geraken met een krachtige menselijke eigenschap die bij velen in vergetelheid is geraakt: empathie en in de afgeleide vorm van zelfempathie.

Les 3 – Anderen leren begrijpen

De bedoeling van deze les is je vertrouwd te maken met de vaardigheid van ‘stille empathie’ – jezelf in stilte empathie geven zonder jezelf te beoordelen of te veroordelen. Hiermee creëer je de noodzakelijke ruimte om je rondtollende gedachten te bedaren.

Module 2 | Het leerproces verstevigen>

In Module 2 verdiep je het leerproces waar je aan begonnen bent met twee nieuwe inzichten: de processen van vieren en rouwen. Hiermee ben je niet alleen in staat je leerproces te handhaven en te verdiepen maar zul jij je ook uit een staat van beschuldigen en bestraffen kunnen halen en het spel van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie kunnen herkennen en verlaten.  Hoofdkenmerken: de betekenis van voortgang vieren en rouwen om vergissingen beseffen, de leercyclus in stand houden en verstevigen door dagelijkse praktijk.

Les 4 - Tijd nemen om te vieren

De bedoeling van deze les is om je vertrouwd te maken met het proces van vieren – b.v. omdat je genoten hebt van een gesprek met een collega op het werk. Vieren verbindt vervulde behoeften en door dit te vieren stap je in een leerproces dat je bij toekomstige identieke situaties zou kunnen ondersteunen om je eigen behoeften en de behoeften van anderen eerder te vervullen.

Les 5 - Tijd nemen om te rouwen

In tegenstelling tot de vorige les willen we je nu vertrouwd maken met het rouwproces: als behoeften onvervuld zijn. Dit proces zal je helpen het spel – van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie – te herkennen en te verlaten.

Les 6 - Onze dagelijkse routines doorbreken

De bedoeling van deze les is je om je vertrouwd te maken met een persoonlijk vieren- en oefenritueel – inclusief dagelijkse oefeningen – dat een aantoonbare belangrijke factor is om je Geweldloze Communicatie vaardigheden sneller en effectiever in je leven te integreren

Module 3 | Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen>

In Module 3 zul je gereedschappen en strategieën leren gebruiken om met meer vertrouwen je eigen verantwoordelijkheden te zien en te nemen. Je hebt je didactische vaardigheden zodanig vergroot, dat je bij uitdagende situaties binnen de samenleving, op de werkplek en in je persoonlijke omgeving escalerende situaties kunt omvormen naar verbindende relaties. Hoofdkenmerken: eigen verantwoordelijkheid zien en nemen, vergroten van didactische vaardigheden, bereidheid nieuwe vaardigheden te willen leren gebruiken, heldere en duidelijke overeenkomsten sluiten,

Les 7 - Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen

De bedoeling van deze les is om je bewust te maken dat oefenen de sleutel is om de leercurve te doorlopen en bekwaamheid op te bouwen om Geweldloze Communicatie vlot en vloeiend te gebruiken. Deze les en de vervolglessen van module 3 zijn allemaal gewijd je bij dit streven effectief te ondersteunen.

Les 8 - Spreekvaardigheid opbouwen zonder vrees

De bedoeling van deze les is je op weg te helpen om een optimale leeromgeving en leerervaring voor jezelf te creëren, zodat je zonder vrees om te struikelen en met vertrouwen verder kunt bouwen aan je vaardigheden.

Les 9 - Geweldloze Communicatie in de praktijk brengen

De bedoeling van deze les is om je manieren aan te reiken Geweldloze Communicatie in de praktijk te brengen binnen je directe omgeving. Door het maken van afspraken met de mensen die je dierbaar zijn of met je collega’s op het werk zul jij je van evtl. faalangst en ontmoediging kunnen bevrijden.

Les 10 - Verantwoordelijkheid afspreken en nemen

De bedoeling van deze les is je te inspireren om – van de mensen in je directe omgeving – ondersteuning te vragen. Door het maken van afspraken creëer je bij iedereen helderheid en bereidheid je te willen ondersteunen en stabiliteit in je eigen leerproces.

Les 11 - Neem de tijd die je nodig hebt

De bedoeling van deze les is je te laten zien dat jij je behoeften aan empathie kunt vervullen door een time-out of een ‘time-in’ te nemen. Dit laat je besef groeien je eigen verantwoordelijkheid te willen zien en te willen nemen als b.v. een ontmoeting of een gesprek dreigt te escaleren.

Module 4 | Je doelen realiseren>

In Module 4 zul jij je bekwamen in het formuleren van duidelijke verzoeken, je weet hoe je helder om iets vraagt en hoe je je doelstellingen weet te realiseren zodat je voortdurende frustraties ontstijgt. Je ontvangt wat je nodig hebt. Bovendien ben je nu ook in staat anderen te ondersteunen bij het ontvangen van wat zij nodig hebben. Je beschikt nu over enkele cruciale vaardigheden van een leidinggevende. Hoofdkenmerken: Vragen om wat je nodig hebt, de typische patronen van onduidelijke verzoeken herkennen, heldere verzoeken doen, anderen ondersteunen.

Les 12 - Verzoeken doen en vragen om wat je nodig hebt

Deze hele module is gewijd aan een van de meest uitdagende onderdelen van Geweldloze Communicatie: het doen van heldere verzoeken. De bedoeling van deze les en de vervolglessen is, je bekwaam te maken in het formuleren van heldere verzoeken, zodat je ontvangt wat jij nodig hebt en jij anderen kunt ondersteunen te ontvangen wat zij nodig hebben.

Les 13 - Duidelijkheid creëren, helderheid ontvangen

De bedoeling van deze les is je te laten zien dat je pas in staat bent om duidelijke verzoeken te formuleren en zodoende te ontvangen wat je nodig hebt als je zelf over voldoende helderheid over je eigen behoeften beschikt. Bijgevolg creëer je ook helderheid voor anderen om je heen.

Les 14 - De anatomie van heldere verzoeken

De intentie van deze les is je bekend te maken met het fundamentele onderscheid tussen het doen van verzoeken in de gebruikelijke zin en het formuleren van verzoeken in Geweldloze Communicatie.

Les 15 - Een uitvoerbaar verzoek doen

De bedoeling van deze les is je te realiseren of en wanneer jij een werkelijk uitvoerbaar verzoek gedaan hebt – in tegenstelling tot een vage opmerking – zodat anderen je daadwerkelijk kunnen ondersteunen.

Les 16 - Introductie van actietaal

De bedoeling van deze les is om je bij het doen van verzoeken een klein maar essentieel verschil te verduidelijken. Verzoeken geformuleerd in actietaal vragen om iets wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.

Les 17 - Verzoeken doen in de tegenwoordige tijd

De bedoeling van deze les is je bekend te maken met het doen van verzoeken in de tegenwoordige tijd: Anderen vragen of ze bereid zijn iets te willen doen wat jij nú wilt dat er gebeurt.

Les 18 - Drie soorten van verzoeken

De intentie van deze les is je vaardigheden aan te reiken om via verzoeken de kwaliteit van de verbinding tussen jou en anderen te toetsen en – mits noodzakelijk – in te grijpen als je de indruk hebt dat er misverstanden bestaan rond een verzoek dat je geformuleerd hebt.

Les 19 - De valkuil van veronderstellingen ontstijgen

De intentie van deze les is om je te laten zien hoe je je verworven vaardigheden kunt gebruiken anderen te helpen om heldere verzoeken te doen met als doel je ervan te verzekeren dat je beseft wat de ander wil.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •