Vaardigheidniveaus

OAC_Skills_Pictogram

Alle vaardigheden en hun symbolen

Het woord ComBa staat voor het begrip Communicatie Badge – een onderscheiding die je verworven vaardigheden in Geweldloze Communicatie weergeeft. Een Comba verwerf je doordat je met succes een module van een van de twee cursussen afgerond hebt. In totaal kun je 7 ComBa‘s vergaren waarmee je het vaardigheidsniveau van een Practitioner Geweldloze Communicatie bereikt hebt.

Elke ComBa die je verwerft kun je aan je curriculum toevoegen en via de Sociale Media delen, zodat iedereen op de hoogte is van je kunnen en kennen, die in onze hedendaagse samenleving steeds belangrijker worden voor je carrière, je persoonlijke tevredenheid en geluk.

ComBa Ontdekker

Comba Ontdekker Vaardigheidsniveau 1

Module 1 | Bewustzijn creëren

Met MOD 1 bereik je het vaardigheidsniveau 1 van Geweldloze Communicatie – en geef je aan dat je in staat bent je eigen triggers en die van anderen te herkennen en ze te zien als waarschuwingssignalen voor onvervulde behoeften. Je hebt hiermee de bekwaamheid verworven interpretaties van waarnemingen te scheiden, jezelf en anderen beter te begrijpen en bent op weg naar meer tevredenheid.

Hoofdkenmerken: besef van geblokkeerde verbindingen, zelfempathie gebruiken,om je triggers te leren kennen, en om anderen te begrijpen.

ComBa Verkenner

Module 2 | Het leerproces verstevigen

In Mod 2 verdiep je het leerproces waar je aan begonnen bent met twee nieuwe inzichten: de processen van vieren en rouwen.  Hiermee ben je niet alleen in staat je leerproces te handhaven en te verdiepen maar zul jij je ook uit een staat van beschuldigen en bestraffen kunnen halen en het spel van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie kunnen herkennen en verlaten.

Hoofdkenmerken: de betekenis van voortgang vieren en rouwen om vergissingen beseffen, de leercyclus in stand houden en verstevigen door dagelijkse praktijk

ComBa Padvinder

ComBa Padvinder Vaardigheidsniveau 3

Module 3 | Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen

In Mod 3 zul je gereedschappen en strategieën leren gebruiken om met meer vertrouwen je eigen verantwoordelijkheden te zien en te nemen. Je hebt je didactische vaardigheden zodanig vergroot, dat je bij uitdagende situaties binnen de samenleving, op de werkplek en in je persoonlijke omgeving escalerende situaties kunt omvormen naar verbindende relaties.

Hoofdkenmerken: eigen verantwoordelijkheid zien en nemen, vergroten van didactische vaardigheden, bereidheid nieuwe vaardigheden te willen leren gebruiken, heldere en duidelijke overeenkomsten sluiten

ComBa Pionier

Module 4 | Je doelen realiseren

In Mod 4 zul jij je bekwamen in het formuleren van duidelijke verzoeken, je weet hoe je helder om iets vraagt en hoe je je doelstellingen weet te realiseren zodat je voortdurende frustraties ontstijgt. Je ontvangt wat je nodig hebt. Bovendien ben je nu ook in staat anderen te ondersteunen bij het ontvangen van wat zij nodig hebben. Je beschikt nu over enkele cruciale vaardigheden van een leidinggevende.

Hoofdonderwerpen: Vragen om wat je nodig hebt, de typische patronen van onduidelijke verzoeken herkennen, heldere verzoeken doen, anderen ondersteunen.

ComBa Gids

Module 5 | Vijandbeelden ontmantelen

Met Module 5 verwerf je de vaardigheid van een Gids in Geweldloze Communicatie, die op zoek gaat naar wegen om vijandbeelden te ontmantelen en in staat blijkt, zijn communicatie niet te laten vertroebelen door angsten, oordelen en overtuigingen. Je kunt je vijandbeeld zelfs helemaal laten verdwijnen en zodanig transformeren dat je een mens ziet die voor je staat. Met deze vaardigheden vormen uitdagende gesprekken voor jou kansen tot meer verbondenheid.

Hoofdonderwerpen: herkennen van vijandbeelden, het vijandbeeldproces doorgronden, vijandbeelden aan het werk, omgaan met ingewikkelde, evalueren.

ComBa Wegwijzer

Module 6 | Welzijn creëren

Met de vaardigheden die je in Mod 6 verwerft ben je nu in staat effectieve bijeenkomsten te organiseren, je weet hoe je uitdagende werkpleksituaties benoemt en hoe je wederkerige tevredenstellende oplossingen kunt aanbieden. De processen van Geweldloze Communicatie en je bekwaamheid deze te gebruiken zullen je helpen om vanuit verbondenheid en inzicht met je behoeften te handelen, waardoor je de kans vergroot dat je door je acties antwoorden ontvangt waar je op hoopte en bijdraagt aan het welzijn van jezelf en anderen.

Hoofdonderwerpen: omgaan met humor, uitdagende vooroordelen aanpakken, bijdragen aan effectief vergaderen, omgaan met machtsstructuren.

ComBa Practitioner

Module 7 | Uitdagingen zien als kansen

Je kent nu het onderscheid tussen macht hebben over anderen en macht hebben met anderen en hoe jij je eigen gevoel van machteloosheid kunt ontstijgen. Roddel en kritiek weet je te converteren naar waardevolle feedback en waardering en door je nieuw verworven communicatie vaardigheden draag je ertoe bij dat geschreven en ongeschreven overeenkomsten nageleefd worden. Je ziet uitdagingen veelal als kansen tot verbindingen. Je hebt alle vaardigheden verworven van een Practitioner Geweldloze Communicatie.

Hoofdonderwerpen: omgaan met roddels en klachten, feedback zonder kritiek, complimenten versus waardering, geschreven en ongeschreven overeenkomsten naleven, e-mail beantwoorden nieuwe stijl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •