Woorden die werken | Gevorderden

Woorden die werken | Gevorderden

Deze cursus telt in totaal 15 lessen verdeeld over 3 modules is het vervolg op de cursus Geweldloze Communicatie | Basis.

Als je je basisvaardigheden hebt opgebouwd en vertrouwd bent geraakt met het model van Geweldloze Communicatie en als resultaat hiervan meer vertrouwen hebt opgebouwd, zul je er klaar voor zijn om je vaardigheden steeds vaker hardop en in de praktijk – bij meer uitdagende situaties – te willen gaan gebruiken.

Deze cursus zal je hiervoor de noodzakelijke handvatten en oefengelegenheden aanreiken

Na afloop van de cursus zul je o.a.

 • in staat zijn vijandbeelden over jezelf of anderen te herkennen
 • in staat zijn moeilijke gesprekken met meer vertrouwen te voeren en te leiden
 • in staat zijn je te bevrijden van vooroordelen, schuld en schaamte
 • in staat zijn vergaderingen effectiever te beleven en te leiden
 • in staat zijn werkplek(roddel) om te buigen naar verbinding
 • in staat zijn kritiek te vertalen naar waardevolle feedback voor jezelf en anderen
 • in staat zijn e-mail effectiever in te zetten en te integreren in je dagelijkse communicatie
 • in staat zijn om de beëindiging van arbeidsovereenkomsten in vruchtbare banen voor alle betrokkenen te leiden

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvang je bovendien het certificaat van een Practitioner Geweldloze Communicatie.

Bekendheid met de 4 componenten –  waarneming, verzoeken, behoeften en verzoeken – van Geweldloze Communicatie doordat je de cursus Woorden die werken | Essentie gevolgd hebt.

De cursus omvat 15 lessen verdeeld over 3 modules.

Na je aanmelding kun je meteen aan de slag met de eerste les. Om je voldoende gelegenheid te geven met het geleerde aan de slag te gaan ontvang je op een wekelijkse basis toegang tot je vervolglessen. Het wekelijkse ritme betekent voor jou niet dat je elke week aan een nieuwe les moet beginnen. Jij bepaalt zelf wanneer je aan een vervolgles wilt beginnen. M.a.w. je kunt de lessen ook ‘opsparen’.

Aan het einde van elke les wordt je uitgenodigd om een korte kennistoets te doen. Aan het einde van elke module wordt je uitgenodigd om een kort essay over de inhoud van de module te willen schrijven. Bij het afronden van elke module ontvang je dan je Communicatie Badge (ComBa). De ComBa die je vaardigheden symboliseert kun je vervolgens op alle sociale media delen, zodat iedereen van je kennen en kunnen op de hoogte is.

Module 5 | Vijandbeelden herkennen

Met Module 5 verwerf je de vaardigheid van een Gids in Geweldloze Communicatie, die op zoek gaat naar wegen om vijandbeelden te ontmantelen en in staat blijkt, zijn communicatie niet te laten vertroebelen door angsten, oordelen en overtuigingen. Je kunt je vijandbeeld zelfs helemaal laten verdwijnen en zodanig transformeren dat je een mens ziet die voor je staat. Met deze vaardigheden vormen uitdagende gesprekken voor jouw gelegenheden tot het creëren van meer verbondenheid.

Hoofdonderwerpen: herkennen van vijandbeelden, het vijandbeeldproces, vijandbeelden aan het werk, omgaan met ingewikkelde gesprekken, evalueren.

Module 6 | Welzijn creëren

Met de vaardigheden die je in Mod 6 verwerft ben je in staat effectieve vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, je weet hoe je uitdagende werkplekkwesties benoemt en hoe je hiervoor wederkerige tevredenstellende oplossingen kunt aanbieden. De processen van Geweldloze Communicatie en je bekwaamheid  deze te gebruiken zullen je helpen om vanuit verbondenheid en inzicht met je behoeften te handelen, waardoor je de kans vergroot dat je door je acties antwoorden ontvangt waar je op hoopte en bijdraagt aan het welzijn van jezelf en anderen. Met het afronden van module 6 bereik je het vaardigheidsniveau van een Wegwijzer in Geweldloze Communicatie.

Hoofdonderwerpen: omgaan met humor uitdagende vooroordelen aanpakken, bijdragen aan effectief vergaderen, omgaan met machtsstructuren.

Module 7 | Uitdagingen zien als kansen

Module 7 zal je aantonen hoe je een onderscheid maakt tussen macht hebben over anderen en macht hebben met anderen en hoe jij je eigen gevoel van machteloosheid kunt ontstijgen. Roddel en kritiek weet je te converteren naar waardevolle feedback en waardering en draag je door je nieuw verworven communicatie vaardigheden ertoe bij dat geschreven en ongeschreven overeenkomsten nageleefd worden. Je ziet uitdagingen veelal als kansen tot verbindingen. Je beschikt nu over alle vaardigheden van een Practitioner in Geweldloze Communicatie.

Hoofdonderwerpen: omgaan met roddels en klachten, feedback zonder kritiek, complimenten versus waardering, geschreven en ongeschreven overeenkomsten naleven, e-mail beantwoorden nieuwe stijl.

We maken gebruik van blended learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs.

Online leren

Tijdens het verloop van de onlinecursus kun jij je – via de faciliteiten van de cursusomgeving – met je medecursisten uitwisselen of gericht vragen stellen aan de cursusbegeleider. Als een onderdeel net iets meer uitleg nodig heeft of je wilt meer achtergrondinformatie vergaren dan kun je optioneel via de afsprakenplanner een persoonlijk online begeleidingsgesprek – via Skype – inplannen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Contactdagen

Daarnaast wordt je in de gelegenheid gesteld optioneel deel te nemen aan een maandelijkse interactieve cursusdag waarin de Geweldloze Communicatie bouwstenen diepgaander uitgelegd, besproken en geoefend worden en waar jij je met andere deelnemers uit kunt wisselen. Kijk voor data en informatie over deze cursusdagen in onze cursusagenda.

Je investering in geld bedraagt € 229,- waar de Btw. en certificaat zijn inbegrepen. Daarnaast zul je ca. 1 – 2 uur per week met je studie bezig zijn, incl. het via een toets beantwoorden van de vragen over de les. Vanzelfsprekend staat het je vrij meer tijd te willen besteden aan je studie, je zult al snel merken dat je er voldoende gelegenheden voor aangereikt zult krijgen.

Wil je deze unieke wijze om Geweldloze Communicatie in je leven te integreren eerst gratis testen, maak dan een account aan door op de knop ‘Ik wil eerst proberen’ te klikken. Korte tijd na je registratie ontvang je dan een bevestiging met instructies hoe je meteen aan de slag kunt gaan.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •